Fix lỗi khi thêm quảng cáo neo của AdSense tạo khoảng trống

Cập nhật: 02/01/2020 Bởi #Duy.
Như các bạn đã biết thì số người sử dụng điện thoại bây giờ ngày càng tăng rất nhiều, vì vậy việc truy cập vào một trang web bằng điện thoại bây giờ rất phổ biến.
Rất nhiều trang web đã đặt quảng cáo để thêm doanh thu cho web, Cụ thể là đặt quảng cáo AdSense và đa số đều bật quảng cáo tự động và sử dụng quảng cáo dạng neo.

Khi bạn sử dụng quảng neo thì nó tạo lên một khoảng trống không thật sự đẹp và nó làm vỡ bố cục, có thể một số người nhìn rất khó chịu như sau:
Fix lỗi khi thêm quảng cáo neo của AdSense tạo khoảng trống
 Nó hiện ở phía dưới như ảnh thì có thể không sao nhưng nó hiện ở trên thì thật sự khó chịu.
Vậy làm sao để sửa lỗi, đơn giản các bạn thực hiện như sau để sửa:

  • Truy cập trang chính sửa của Website. Tìm đến phần chứa CSS.
  • Tiếp theo các bạn tìm đến thẻ CSS body, các bạn thêm CSS sau vào trong thẻ đó.
  • padding:0px!important;
  • Nếu như bạn không biết tìm thẻ body như ở trên thì bạn thêm trực tiếp đoạn CSS sau:
  • body {
      padding: 0px !important;
    }
Sau khi thêm thì quảng cáo của trang web sẽ không còn có khoảng trống như ở trên nữa:
Fix lỗi khi thêm quảng cáo neo của AdSense tạo khoảng trống
Chúc các bạn vui vẻ.
@ngylduy, @d0286, @ngylduy, @ngylduy