Buồn ghê. Có tâm sự gì buồn hay vui gì viết vào đây đi nè.

Cập nhật: 25/08/2019 Bởi #Duy.
Tôi chán vì có nhiều thứ không như tôi muốn. Có những thứ rù tôi đã rất cố gắng và làm lại nhiều lần nhưng nó vẫn không ra gì. 😞

Tôi cũng đã rất cố gắng thay đổi để theo ý của người khác, nhưng họ không hiểu tôi.
Nguồn: Việt Blogger
@ngylduy, @d0286, @ngylduy, @ngylduy