Lại đi ngủ muộn rồi, đcm bảo đi ngủ sớm mà vẫn ngủ muộn -_-

Cập nhật: 25/08/2019 Bởi #Duy.
Gần 2 giờ sáng rồi chán vch lằm mãi không ngủ được. Hơn 1 năm nay rồi toàn thức khuya đến tầm 2-3 giờ sáng hôm nào sớm nhất cũng 12 giờ mới ngủ. Thức đéo biết để làm gì nữa trước thì thức ngồi edit chỉnh sửa Blog đến khuya bây giờ thức đêm nó thành thói quen cmnr.
Lại đi ngủ muộn rồi, đcm bảo đi ngủ sớm mà vẫn ngủ muộn -_-
Muốn ngủ mà đéo ngủ được... Lướt Facebook không chán vch. Nhiều lần nghĩ hứa mai ngủ sớm để còn mà dậy đi học thế mà vẫn 2 giờ sáng mới ngủ đến 6-7 giờ dậy mệt vch. Hôm nào không học sáng thì ngủ đến 11-12 giờ dậy ăn cơm phát là lết xác đi học. Giờ nghỉ hè thì được ngủ thoại mái mà thức đêm nhiều mệt vch. Lướt hết cả danh sách bạn bè Facebook không thấy một chấm xanh. Chán vch. Thôi end bài đi tìm cách ngủ sớm xem thế nào.
* Chắc cũng chỉ vì Internet mà không ngủ được đc2m nó. Không phải cô đơn hãy gì mà vì Internet...
Lại đi ngủ muộn rồi, đcm bảo đi ngủ sớm mà vẫn ngủ muộn -_-
Vừa đọc bài báo thấy bảo ngủ muộn sẽ nhanh già, béo và nhanh chết. Đcm.
Nguồn: Việt Blogger
@ngylduy, @d0286, @ngylduy, @ngylduy