Giới thiệu và cách sử dụng thẻ loop, vòng lặp trong Blogger

Cập nhật: 25/08/2019 Bởi #Duy.
Hôm nay mình lại xin được phép giới thiệu với các bạn về thẻ b:loop, và cách sử dụng nó. Thẻ b:loop trong Blogger chủ yếu được sử dụng để lấy ra toàn bộ bài viết, nhận xét cũng như nhãn tại blog hiện tại. Đối với sử dụng vòng lặp trong Blogger cũng đơn giản như những ngôn ngữ lập trình khác, chỉ khác ở vài yếu tố nho nhỏ. Với các bạn không biết về lập trình cũng không sao, vì nó hoàn toàn đơn giản.
Giới thiệu và cách sử dụng thẻ loop, vòng lặp trong Blogger

Cú pháp và cách sử dụng thẻ loop

Dưới đây là cú pháp sử dụng của thẻ b:loop
<b:loop var='...' values='...' index='...'>
   [Nội dung cần lặp]
</b:loop>
var - là giá trị bạn tự đặt ra, giá trị sẽ tăng dần sau mỗi lần lặp. Ở các ngôn ngữ lập trình khác như C hoặc tương tự người ta thường đặt là "i" hoặc "j".
values - Có thể là bất cứ dữ liệu nào ở dạng danh sách các bạn có thể xem ở đây (Tổng hợp cụ thể về thẻ Data, nó là gì? Và cách dùng thẻ Data).
index - Tên của biến sẽ giữ chỉ số của lần lặp hiện tại.
Ngoài ra còn có thuộc tính khác như:
reverse - Giá trị Boolean cho việc lặp lại các giá trị ngược.
VD: Tại widget bài đăng, posts là dạng danh sách. Giới hạn là số dữ liệu đó.
Ví dụ về việc sử dụng
<b:loop var='post' values='data:posts' index='i'>
 <div>
  <h3>
   <b:eval expr='data:i + 1' />. <data:post.title />
  </h3>
  <div>
   <data:post.body />
  </div>
 </div>
</b:loop>
Kết quá cho ra có thể là:
<div>
 <h3>
  1. Second post ever
 </h3>
 <div>
  This is the second post.
 </div>
</div>
<div>
 <h3>
  2. Hello world
 </h3>
 <div>
  This is my first post, ever!
 </div>
</div>

Như vậy là đã xong phần hướng dẫn của mình về vòng lặp. Nếu bạn không hiểu bất cứ điều gì, bạn có thể để lại nhận xét dưới đây.
@ngylduy, @d0286, @ngylduy, @ngylduy