Cách sửa lỗi Thread Comments và nút trả lời bình luận trên Blogger

Cập nhật: 25/08/2019 Bởi #Duy.
Gần đây có một số Blog hoạt động trên Blogger đã bị lỗi không thể bấm vào nút trả lời bình luận được. Sau khi mình đã đi hỏi một số Groups lớn nhỏ khác nhau về Blogger thì gần như chưa ai có cách để fix, có thì là tự làm lại một hệ thống bình luận mới chứ chưa có cách sửa. Và hôm qua mình đã search trên google và tìm ra cách fix lên viết bài chia sẻ lại luôn. Bài này có thể phức tạp nếu bạn không biết về HTML, vậy lên bạn hãy dành 1 chút thời gian để đọc kĩ bài này.
Cách sửa lỗi Thread Comments và nút trả lời bình luận trên Blogger

1. Bật Threaded Comments

Mình cần chắc chắn rằng blog của bạn cần thiết lập thread comments trước và đảm bảo rằng nó được cài đặt đúng. Bước đầu vào Cài đặt > Khác > Nguồn cấp dữ liệu trang web. Đối với cho phép nguồn cấp dữ liệu blog, chọn Tùy Chỉnh và sửa Nguồn cấp nhận xét Blog thành Đầy đủ. Bây giờ vào Cài Đặt > Bài đăng và nhận xét và sửa vị trí nhận xét thành Đã Nhúng.
Cách sửa lỗi Thread Comments và nút trả lời bình luận trên Blogger

2. Sửa lỗi trả lời bình luận

Đầu tiên: Tích hợp jQuery (nếu blog chưa có): dán sau thẻ <head>
<script src='//cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/dist/jquery.min.js' type='text/javascript'></script>

Sữa lỗi reply comment đối với Blog1 version 1

Tìm đến thẻ <b:includable id='threaded_comment_js' var='post'> và thay toàn bộ nội dung bên trong nó thành:
<script type='text/javascript'>//<![CDATA[
$(function() {
    const t = $("#comment-editor-src").attr("href");
    $(".comment-reply").each(function() {
        var e = $(this);
        e.on("click", function(n) {
            $(".comment-actions").show(), n.preventDefault();
            let r = e.parents("li").attr("id").substr(1),
                c = t.split("?");
            $("#comment-editor")[0].src = c[0] + "?parentID=" + r + "&" + c[1], e.parent().hide(), e.parents("li").append($(".comment-form")[0])
        })
    })
});
//]]></script>

Sữa lỗi reply comment đối với Blog1 version 2

Tìm đến thẻ <b:includable id='threadedCommentJs' var='post'> và thay toàn bộ nội dung bên trong nó thành:
<script>//<![CDATA[
$(function() {
    const t = $("#comment-editor-src").attr("href");
    $("a[o='r']").each(function() {
      var n = $(this);
        n.on("click", function(e) {
            $(".comment-actions").show(), e.preventDefault();
            let o = n.parents(".comment-block").attr("id").substr(1),
                c = t.split("?");
            $("#comment-editor")[0].src = c[0] + "?parentID=" + o + "&" + c[1], n.parent().hide(), n.parents("li").append($(".comment-form")[0])
        })
    })
});
//]]></script>
Cách này 99,6969% là fix được nhé! Code FIXED bởi: Hưng Hoàng Văn

Lời kết

Những cách trên mà vẫn không sửa được thì chỉ còn cách xây dựng một hệ thống bình luận mới hoặc là liên hệ trực tiếp cho Blogger và chờ người ta fix cho thôi! Chúc các bạn thành công.
@ngylduy, @d0286, @ngylduy, @ngylduy